eerste pagina’s TOPteam in uitvoering

Samenvatting van dit boek

In dit handboek vind je het antwoord op de vraag: ‘Hoe bouw je een TOPteam voor de uitvoering van jouw project?’ Het is geschreven voor directies, bedrijfsleiders, projectleider en uitvoerders van bouwbedrijven, ruwbouw- en afbouwbedrijven en installatiebedrijven. Kortom, voor iedereen die direct of indirect leidinggeeft aan een team van bouwplaats medewerkers.

Een groep bouwplaats medewerkers het veld insturen, levert nog niet vanzelfsprekend een goed uitvoeringsteam op. Aan de hand van een bewezen stappenplan lees je in dit boek hoe je een goedlopend uitvoeringsteam, of misschien wel het beste team in de regio, creëert. Dit stappenplan is in de laatste 10 jaar op veel bouwplaatsen met succes toegepast, zowel in de grond-, weg- en waterbouw, als in de utiliteits- en woningbouw en -renovatie.

 

Daarnaast komen een aantal principes aan de orde, die je nodig hebt om een team te vormen. De talrijke praktijkvoorbeelden en -situaties helpen je om het zelf te doen, het succes te voelen en jezelf steeds te verbeteren. Ik raad je aan om jezelf tijdens het lezen voortdurend de vraag te stellen: Hoe zit dat nu bij mijn project? Hoe zou ik dit dan doen? Welke vaardigheid wil ik verbeteren? Ook als je in een andere branche werkt, helpen deze vragen je.

 

Het boek bestaat uit 2 delen. Het eerst deel is geschreven voor de projectleider en de uitvoerder van het team van bouwplaats medewerkers. Het tweede deel is geschreven voor de bedrijfsleider/directeur productie of voor degene die het uitvoeringsteam coacht. Soms is dat ook de projectleider zelf. Als je wilt weten hoe het stappenplan werkt, is in elk geval deel 1 voor jou van belang. Als je wilt weten wat jij van je coach mag verwachten, of als je zelf jouw team wilt coachen, dan kun je dat in deel 2 lezen.

 

Het boek geeft inzicht in wat het je kan opleveren en wat je daarvoor moet doen. Het geeft antwoord op vragen als: hoe krijg je het beste uitvoeringsteam en wat moet je daarvoor doen? En wat is een goed uitvoeringsteam? Maar ook: waarom zou je in zo’n team willen zitten? Wat maakt dit team bijzonder? Daarnaast: wat kun je als uitvoeringsteam zelf, waarvoor heb je een coach nodig en wat is zijn/haar rol. In dit boek lees je de antwoorden op deze vragen, naast antwoorden op vele andere vragen, die je ongetwijfeld al lezend krijgt.

Vooraf

Een van de voorwaarden voor succes is dat het management ervan overtuigd is dat deze aanpak werkt. Deze overtuiging kan alleen het management zelf opdoen. Een manier hiervoor is om de aanpak een keer te doen, zoals in dit boek is beschreven, of om te kijken bij andere organisaties, die deze aanpak al langer volgen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is dat de mensen van de werkvloer aan het stuur staan om hun werk zelf te plannen, af te stemmen met anderen, te leren en verbeteringen door te voeren. De grondhouding van managers daarbij is zodanig, dat er een psychologische veiligheid is voor alle medewerkers.

 

Als we het in het vervolg hebben over het team, dan bedoelen we hiermee het team dat de uitvoering realiseert, het uitvoeringsteam, dus de grondwerkers, timmerlieden, vlechters, kraanmachinisten, maar ook de elektricien, stukadoors, schilders. Kortom iedereen die op de bouwplaat actief is.

 

Waarom wil je een goed team bouwen?

En waarom wil je misschien wel het beste renovatieteam creëren, of het beste rotondeteam, of het beste tunnelteam, of het beste … team?

 

Misschien heb je zelf weleens in zo’n team gezeten en een gevoel van onoverwinnelijkheid ervaren. Ken je dat gevoel? Dat je alles en iedereen aankan en niets je kan deren? En dat je er als team altijd uitkomt en je blindelings op je medespelers kunt vertrouwen en je makkelijker tot scoren komt, wat er ook gebeurt?

 

In de sport is dit misschien makkelijker en vaker voorgekomen, dan op je werk. Als je dit vertaalt naar een project dat jouw team gaat realiseren, dan wil je waarschijnlijk wel dat de teamleden hetzelfde gevoel hebben en in een team spelen waarvan zij denken: kom maar op met dat project! Hoe zou het zijn om vaker zo’n gevoel te hebben en in zo’n team te werken? Wat zou dat doen met de kwaliteit die zo’n team levert? Gaat die eerder omhoog of naar beneden? De kans is groot dat de kwaliteit bij een goed team beter is dan bij een team waar onenigheid of gedoe is, toch? En wat doet dat met de ervaring van de klant? Merkt hij het als het team ook echt als een team opereert en dat hij direct antwoord krijgt als hij bijvoorbeeld vragen heeft? Kan het project eenvoudiger op tijd of misschien zelfs wel eerder opgeleverd worden bij een op elkaar ingespeeld team? Hoe is de effectiviteit van een goedlopend team? Is het aantal bestede uren minder of meer? Grote kans, dat er minder uren nodig zijn, omdat iedereen van elkaar weet wat, wanneer en hoe het moet gebeuren, zodat je elkaar makkelijker de bal kunt toespelen, om maar in sporttermen te blijven.

 

Waarschijnlijk is het daarnaast ook zo dat een goedlopend team eventuele knelpunten tijdens het project gemakkelijker en sneller oplost. Misschien krijg jij ook wel regelmatig vragen, of komt er iemand bij je met een probleem waarvan hij verwacht dat jij deze oplost. Hoe zou dat gaan in een goed samenwerkend team? Lukt het zo’n team om het probleem onderling op te lossen, zonder het belang van het project te verliezen? En is het aantal restpunten in een goedlopend team evenveel, of misschien minder en worden deze dan ook sneller opgelost?

 

Stel nu eens, dat jij zo’n goedlopend team wilt creëren, dan vraag je je misschien af:

  • wat het geheim is van zo’n goedlopend team
  • hoe je zo’n team creëert
  • waarom het ene team succesvoller is dan het andere
  • wat zij anders doen
  • wat jij daarvan kunt meenemen in jouw team

 

In het volgende hoofdstuk lees je wat het geheim is. Als je niet in de bouwsector werkt, daag ik je uit om de vertaling naar jouw situatie te maken. Misschien ben je zelf de uitvoerder van het team, of sta je iets meer op afstand en is de rol van coach (projectleider/directeur) meer voor jou weggelegd. Het helpt je als je naar de overeenkomsten kijkt en deze vertaalt naar jouw situatie. Want of een team nu voetbalt, basketbalt of volleybalt, het gaat altijd om dezelfde ingrediënten om een goed team te krijgen. De verschillen zijn duidelijk, een voetballer mag niet met zijn handen aan de bal komen. Het spel is anders, de spelregels zijn anders, maar hoe je een team krijgt, gaat over dezelfde elementen, overeenkomsten en succesfactoren voor teams. Of je in een team in de bouw actief bent of in bijvoorbeeld de ICT, of in een andere branche, het spel is anders, maar het zijn allebei teams. Dit boek gaat voornamelijk over de succesfactoren die je in teams nodig hebt, om binnen een project van een groep professionals een goedlopend team te maken. De stappen om te komen tot een succesvol team zijn deels ontwikkeld in Engeland, later door ARPA aangevuld en op vele bouwplaatsen toegepast.

Het geheim van een goed team

In deze paragraaf licht ik de vijf stappen om een TOPteam te creëren kort toe. Een uitgebreide uitleg van de stappen en hoe je dit in jouw project kunt toepassen, lees je verderop in dit boek.

Wat heb je nodig om van een groep mensen een team te maken? Een groep mensen wordt nog niet vanzelfsprekend een succesvol team.

Wellicht helpt het voorbeeld van het bakken van een lekkere taart. Je hebt de ingrediënten liggen en de vraag is nu: hoe kom je nu van die losse ingrediënten tot die lekkere taart? Het antwoord laat zich raden: een recept, waarin staat wat je moet doen en ook in welke volgorde. Je kan het recept zien als een stappenplan. Eerst moet je het ene doen, waarna je pas het volgende kunt doen. Er zijn dus stappen die je moet zetten om het gewenste eindresultaat te krijgen. Dan nu terug naar jouw team. Hoe ziet het recept voor jouw TOPteam eruit?

 

Laten we de sport eens als voorbeeld gebruiken en kijken hoe het daar werkt. Daarna maken we de vertaalslag naar jouw team. Stel, je bent met een groep vrienden en wilt een potje voetballen. Wat is waarschijnlijk een van de dingen die je als eerste doet? Grote kans dat je op de plek van de doelen een jas of iets anders legt, ter markering van het doel. Zonder doel wordt het maar een saaie bedoening. Dan ben je er nog niet, want in welk team wil jij het liefst spelen? Wat maakt dit team bijzonder en waarom wil je voor dit team kiezen? Dit is de eerste stap. Hoe je het doel en het team bepaalt is het belangrijkste onderdeel van stap 1.

Alleen een doel en een groep mensen bij elkaar zetten, levert nog geen TOPteam op. Het is handig om van elkaar te weten waarin iedereen goed is, of welke ervaring hij of zij heeft. Daarvoor moet je in elk geval bij elkaar komen en dit uitwisselen. Het helpt om van elkaar te weten wie er goed is in keepen, wie een goede spelverdeler is, wie goed kan verdedigen, wat ieders ambitie is en zo verder. Als we dat van elkaar weten, spreek je ook nog de tactiek af: Hoe gaan wij de tegenstander te lijf en misschien wel het belangrijkste: hoe herstellen we fouten in het veld? Kraken we elkaar af of helpen en versterken we elkaar? Hoe je de tactiek bepaalt en teamafspraken maakt, is onderwerp van stap 2.

Als je van elkaar weet wat iedereen kan, wat het gezamenlijke doel is, welke tactiek je volgt en hoe je problemen samen oplost, dan speel je eerst een oefenwedstrijd. Zeker als het ook echt ergens om gaat. Dan wil je met het team eerst een oefenwedstrijd spelen om te kijken hoe het gaat lopen met deze afspraken en welke knelpunten of aandachtspunten jij en je team nog zien. Al deze knelpunten wil je zichtbaar maken en oplossen voordat de echte wedstrijd begint. De vraag is met wie jij die oefenwedstrijd wilt spelen. Bijna vanzelfsprekend is dat natuurlijk hetzelfde team als waarmee je de echte wedstrijd gaat spelen. Hoe je deze oefenwedstrijd speelt, is onderwerp van stap 3.

Tijdens de echte wedstrijd, wil je ook de voortgang in de wedstrijd monitoren; zijn we op de goede weg om de wedstrijd winnend af te sluiten? En hoe gaat het met de voortgang van het team zelf? Moet je nog iets aanpassen, of is het team op de goede weg? Vergelijk dit met de time out bij een volleybal- of handbalwedstrijd. De coach roept het team bij elkaar en bespreekt wat hij gezien heeft en wat de spelers zelf hebben gezien of ervaren en bespreekt de aanpassingen met het team. Dit kan de tactiek zijn, maar ook hoe we binnen het team elkaar versterken. Hoe je de time out elke dag doet, is onderwerp van stap 4.

Als de eerste wedstrijd is gespeeld, kom je bij elkaar om terug te kijken en vooruit te kijken naar de volgende wedstrijd. Om steeds beter te worden als team, heb je meer nodig dan 1 wedstrijd. Hoe word je het beste team in jouw branche. Wat moet het team de volgende keer anders doen. Kortom, wat kun je leren van de laatste wedstrijd, de nabeschouwing. Hoe je dit doet, lees je in stap 5.

Bestel je boek door onderstaande velden in te vullen: